مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی

ما مجموعه ای پیشرو برای یادگیری، توسعه و تعالی سازمانی هستیم و با بهره‌گیری از روشهای نوین جهانی و تسهیلات و تجهیزات آموزشی، از طریق ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی و مشاوره به مدیران کمک می‎کنیم تا بهره‌وری را افزایش داده و عملکرد خود را بهبود بخشند. خدماتی که ما ارائه می‎کنیم کاملاً متفاوت است، ما را به عنوان همکار استراتژیک خود بپذیرید و از ما بخواهید تا برای دستیابی به بهترین اهداف سازمانی، در مسیر تعالی شما را همراهی کنیم.
آدرسخیابان شیخ‎بهایی جنوبی، خیابان ایران‎شناسی، خیابان نهم
کد پستی۱۴۳۹۵-۹۴۹
شهرتهران
شماره تلفن۰۲۱-۸۸۰۵۴۹۵۲-۴
شماره فکس۰۲۱-۸۸۶۰۴۳۴۳