مشخصات کلی سالن های نمایش و مجتمع ­های فرهنگی و هنری تهران

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران

 

 

ردیفنام مجتمع فرهنگیمساحتتعداد صندلینام مالکشماره تلفن
اداره نمایش – خانه نمایش۱۴۸۸۰ارشاد اسلامی۸۸۳۰۰۲۷۸
۱٫اندیشه معلم۸۸۵۷۵۹۵۴
۲٫ایوان شمس۸۸۰۱۵۲۲۷-۹
۳٫ایوان عطار – کاخ سعدآباد۴۶۰۲۲۷۵۲۰۳۱-۹
۴٫آمفی تئاتر استاد شهریار۲۲۲مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای دزاشیب۲۲۸۳۷۳۵۷-۸
۵٫باغ موزه قصر۸۸۴۲۳۴۰۰
۶٫برج آزادی۶۶۰۲۳۹۵۱-۴ ۶۶۰۶۴۱۲۶- ۲۸
۷٫برج میلاد۸۴۳۶۱۰۰۰
۸٫پردیس تئاتر  تهران۱۰۰معاونت اجتماعی شهرداری۳۳۰۳۴۱۹۹
۹٫پردیس زندگی۴۴۰۱۴۲۵۲
۱۰٫پردیس سلامتفرهنگی و هنری شهرداری۸۸۶۸۲۶۳۶
۱۱٫پردیس سینمایی تیراژه۱۸۰۷۷۵۶۰۵۴۱
۱۲٫پردیس سینمایی شکوفه۳۳۵۱۲۷۰۱
۱۳٫پردیس سینمایی کوروش۴۴۹۷۱۹۳۰-۴۰
۱۴٫تالار آبی – کاخ نیاوران۴۰۰میراث فرهنگی۲۲۲۸۲۰۱۲-۱۵
۱۵٫تالار بوستان۱۳۰کانون پرورش فکری۸۸۹۶۶۱۱۹
۱۶٫تالار حافظبنیاد رودکی۶۶۷۴۳۳۵۷
۱۷٫تالار سنگلج۸۵۰۲۳۶اداره کل نمایشی۵۵۶۳۰۸۷۱ ۵۵۶۲۵۴۴۴
۱۸٫تالار شمس۲۵۰بنیاد شمس تبریزی و مولانا۲۷۶۷۳۵۰۱
۱۹٫تالار فردوسی۱۵۰بنیاد رودکی۶۶۷۳۱۶۰۲-۶۶۷۴۳۳۵۷
۲۰٫تالار گلستان۱۳۰کانون پرورش فکری۸۸۹۶۴۷۷۴
۲۱٫تالار محراب – سالن کوچک۱۵۰۰۳۷۰ارشاد اسلامی۶۶۴۰۲۲۸۴
۲۲٫تالار مولوی – تالار ناصر خسرو۹۴جهاد دانشگاهی۶۱۱۱۲۹۹۷
۲۳٫تالار مولوی – سالن اصلی۴۵۰۲۵۰دانشگاه تهران۶۱۱۱۲۶۶۹
۲۴٫تالار مولوی – سالن کوچک۷۲۶۰دانشگاه تهران۶۱۱۱۲۶۶۹
۲۵٫تالار وحدت۳۸۴۵۸۲۵بنیاد رودکی۶۶۷۰۵۱۰۱-۵
۲۶٫تالار هنر۲۴۰۳۵۰اداره کل نمایشی۸۸۳۰۶۶۴۰
۲۷٫تماشاخانه ایرانشهر – سالن سمندریان۱۲۰فرهنگی و هنری شهرداری۸۸۸۱۴۱۱۵-۱۱۶
۲۸٫تماشاخانه ایرانشهر – سالن ناظرزاده کرمانی۲۸۸فرهنگی و هنری شهرداری۸۸۸۱۴۱۱۵
۲۹٫تماشاخانه سروبنیاد فرهنگی روایت۸۸۹۱۱۴۵۰-۱
۳۰٫تئاتر شهر – سالن اصلی۸۰۰۵۷۹اداره کل نمایشی۶۶۴۰۸۸۵۲
۳۱٫تئاتر شهر – سالن چهارسو۲۴۵۱۲۰اداره کل نمایشی۶۶۴۶۰۵۹۵
۳۲٫تئاتر شهر – سالن سایه۱۶۰۱۲۰اداره کل نمایشی۶۶۴۶۰۵۹۵
۳۳٫تئاتر شهر – سالن قشقایی۱۹۰۱۳۰اداره کل نمایشی۶۶۴۶۰۵۹۵
۳۴٫چارسوپردیس سینمایی چارسو۶۶۷۲۴۴۴۴
۳۵٫خانه موزه عزت الله انتظامی۷۵۲۲۳۹۳۱۸۰-۲۲۳۹۳۲۳۸
۳۶٫خانه هنرمندان – سالن انتظامی۱۵۰فرهنگی و هنری شهرداری۸۸۳۱۰۴۵۷-۸
۳۷٫روح اللهمجموعه فرهنگی روح الله
۳۸٫سالن استاد مشایخی۱۰۰۵۱مرکز آفرینش های هنری تئاتر مان۶۶۹۷۶۴۷۵-۶۶۹۷۶۴۶۸ ۶۶۹۷۹۴۷۱
۳۹٫سالن اندیشهحوزه هنری۸۸۸۰۴۰۷۲
۴۰٫سالن دماوند۳۵۹فدراسیون ناشنوایان۷۷۵۵۷۷۰۰
۴۱٫سالن فردوسی – خانه اندیشمندان علوم انسانیخانه اندیشمندان علوم انسانی۸۸۹۱۱۶۱۱
۴۲٫سالن قلعه شادی – بوستان بزرگ ولایت۵۵۰۲۲۸۱۶
۴۳٫سالن ماه۷۰حوزه هنری۸۸۸۰۴۰۷۲
۴۴٫سالن مهر۱۳۲حوزه هنری۸۸۸۰۴۰۷۲
۴۵٫سالن همایش جام جم همت۲۳۵برج جام جم همت۴۴۴۹۱۸۵۶
۴۶٫سالن همایش و مراسم صدرا
۴۷٫سرای محله اباذرمعاونت اجتماعی شهرداری۴۴۹۶۱۳۸۲-۴۴۹۶۱۳۷۷
۴۸٫سرای محله اکباتانمعاونت اجتماعی شهرداری
۴۹٫سرای محله اوین – سالن آمفی تئاترفرهنگی و هنری شهرداری۲۲۴۳۳۰۰۴-۸
۵۰٫سرای محله ایوانکفرهنگی و هنری شهرداری۸۸۵۷۰۰۲۲-۸۸۳۷۳۱۸۳
۵۱٫سرای محله باغ فیضفرهنگی و هنری شهرداری
۵۲٫سرای محله تجریش۳۰۰۱۱۰فرهنگی و هنری شهرداری۲۲۲۴۸۰۱۷
۵۳٫سرای محله جنت آباد جنوبیفرهنگی و هنری شهرداری۴۴۴۸۵۴۰۹۱
۵۴٫سرای محله جنت آباد مرکزیمعاونت اجتماعی شهرداری
۵۵٫سرای محله دارآبادفرهنگی و هنری شهرداری۲۶۱۰۵۵۵۳-۲۶۱۰۵۰۰۱
۵۶٫سرای محله زرگندهمعاونت اجتماعی شهرداری۶۶۰۲۲۸۲۶
۵۷٫سرای محله زعفرانیهمعاونت اجتماعی شهرداری
۵۸٫سرای محله سعادت آباد۱۵۰معاونت اجتماعی شهرداری۲۲۱۲۸۱۶۷-۲۲۱۱۶۷۶۲
۵۹٫سرای محله شمیران نو۱۵۰معاونت اجتماعی شهرداری
۶۰٫سرای محله شهرآرافرهنگی و هنری شهرداری۸۸۲۴۴۶۷۰-۸۸۲۴۴۶۷۲
۶۱٫سرای محله فدک۱۷۵فرهنگی و هنری شهرداری۷۷۲۴۸۰۴۱
۶۲٫سرای محله فردوس۱۰۰معاونت اجتماعی شهرداری
۶۳٫سرای محله کاووسیهفرهنگی و هنری شهرداری
۶۴٫سرای محله کوهک۱۴۰معاونت اجتماعی شهرداری۴۴۷۶۲۳۳۵
۶۵٫سرای محله مرزداران شرقی۹۵معاونت اجتماعی شهرداری۴۴۲۴۹۴۴۱-۴۴۲۶۱۵۰۳
۶۶٫سرای محله یاخچی آبادفرهنگی و هنری شهرداری
۶۷٫سینما پردیس قلهک۲۲۶۴۳۵۵۸-۲۲۶۴۳۵۵۳
۶۸٫سینما پیوند۳۳۷۰۴۰۴۰
۶۹٫سینما تئاتر آستارا (تجریش)۸۶۰۲۲۷۱۴۰۲۲-۲۲۷۱۲۹۶۶
۷۰٫سینما تئاتر بلوار۷۰۰۸۸۹۶۵۵۷۰- ۸۸۹۶۵۲۹۲
۷۱٫سینما تئاتر پیام۳۲۸حوزه هنری۸۸۸۲۹۶۴۱
۷۲٫سینما تئاتر حافظ۳۰۰۳۳۹۲۱۷۵۱-۳۳۱۱۵۳۸۶
۷۳٫سینما تئاتر شاهد۴۷۰حوزه هنری۷۷۲۶۸۲۴۱
۷۴٫سینما تئاتر صحرا۱۲۰۰۷۷۵۰۷۷۷۷
۷۵٫سینما تئاتر فجر۴۰۰ستاد عقیدتی سیاسی نیروی زمینی
۷۶٫سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان۳۳۶کانون پرورش فکری۸۸۷۱۵۵۴۵-۸۸۷۲۸۲۶۶
۷۷٫سینما تئاتر کانون قدس۸۸۵۷۶۰۸۹
۷۸٫سینما تئاتر گالری سمرقند۱۸۰۴۷۲۵۶
۷۹٫سینما تئاتر گلریز۴۰۰۸۸۷۱۸۷۱۳-۸۸۷۰۸۸۸۱
۸۰٫سینما تئاتر ماندانا۵۰۵۷۷۴۱۰۶۳۰- ۷۷۴۱۰۹۸۲
۸۱٫سینما تئاتر مدرن المپیک۴۰۰حوزه هنری۴۴۷۱۴۰۸۵-۶
۸۲٫سینما تئاتر میلاد۵۴۰۳۳۳۱۷۷۹۶
۸۳٫سینما تئاتر نور – سالن اجتماعات امام علی۵۴۰آموزش و پرورش۴۴۲۶۳۷۴۷
۸۴٫سینما سروش۷۷۵۰۲۹۲۹- ۷۷۶۳۲۱۶۸
۸۵٫سینما قیام – تماشاخانه تهران۳۶۰بنیاد مستعضفان و جانبازان۸۸۹۳۸۳۲۳
۸۶٫شهر کتاب نپتون۳۰۰شهرداری۳۳۳۳۲۰۱۸-۳۳۳۳۲۰۱۲
۸۷٫فرهنگسرای ابن سینا۱۷۵فرهنگی و هنری شهرداری۸۸۰۸۸۳۰۱- ۸۸۳۶۶۳۶۶
۸۸٫فرهنگسرای اخلاق۱۱۳سازمان فرهنگی و هنری شهرداری۳۳۵۳۶۰۰- ۳۳۳۱۲۴۰۱
۸۹٫فرهنگسرای ارسباران – سالن آمفی تئاتر۲۹۷فرهنگی و هنری شهرداری۲۲۸۷۲۸۲۰
۹۰٫فرهنگسرای ارسباران – سالن هنر و تجربهفرهنگی و هنری شهرداری۲۲۸۷۲۸۲۰
۹۱٫فرهنگسرای بهارانفرهنگی و هنری شهرداری۶۶۲۳۱۱۱۸-۹
۹۲٫فرهنگسرای بهمن – تالار تجربه۱۰۰فرهنگی و هنری شهرداری
۹۳٫فرهنگسرای بهمن – سالن آوینیفرهنگی و هنری شهرداری۵۵۰۷۱۲۰۸
۹۴٫فرهنگسرای بهمن – سالن چاپلینفرهنگی و هنری شهرداری۵۵۰۵۰۳۷۳
۹۵٫فرهنگسرای بهمن – سالن مبارک۱۰۰۰۱۶۷فرهنگی و هنری شهرداری۵۵۰۵۸۸۳۱
۹۶٫فرهنگسرای خاوران – شهید مطهریسازمان فرهنگی و هنری شهرداری۳۳۷۰۸۴۹۶
۹۷٫فرهنگسرای سرو۱۵۰۱۰۰فرهنگی و هنری شهرداری۸۸۷۸۶۲۷۵
۹۸٫فرهنگسرای شفق – سالن آمفی تئاتر۲۰۸۸۸۵۵۴۰۱۵
۹۹٫فرهنگسرای عطار۱۰۰معاونت اجتماعی شهرداری۵۵۷۱۵۸۷۹
۱۰۰٫فرهنگسرای فردوسفرهنگی و هنری شهرداری۴۴۰۰۲۲۶۹
۱۰۱٫فرهنگسرای گلستان (آمفی تئاتر فدک)سازمان فرهنگی و هنری شهرداری۷۷۸۴۱۳۷۶-۹
۱۰۲٫فرهنگسرای مشق۲۵۰معاونت اجتماعی شهرداری۶۶۰۳۷۳۳۶-۴۲
۱۰۳٫فرهنگسرای ملل۱۱۰۸۵فرهنگی و هنری شهرداری۲۲۲۱۲۳۹۲
۱۰۴٫فرهنگسرای مهرفرهنگی و هنری شهرداری۵۵۰۳۷۷۹۹
۱۰۵٫فرهنگسرای نورفرهنگی و هنری شهرداری۴۴۰۸۸۷۰۷
۱۰۶٫فرهنگسرای نیاوران – سالن اصلی۲۹۰بنیاد نیاوران۲۲۲۸۷۰۸۱- ۲۲۸۰۲۸۲۴
۱۰۷٫فرهنگسرای نیاوران – سالن گوشه۱۱۰بنیاد نیاوران۲۲۲۸۷۰۸۱- ۲۲۸۰۲۸۲۴
۱۰۸٫فرهنگسرای هنگام (سلامت)۱۴۰فرهنگی و هنری شهرداری۷۷۴۹۱۳۹۱-۲
۱۰۹٫کانون امام خمینی – منطقه ۲ آموزش و پرورشآموزش و پرورش۸۸۲۸۶۵۰۳
۱۱۰٫کانون منطقه ۳ – آموزش و پرورشآموزش و پرورش۲۹۰۳۰۲۲۲
۱۱۱٫مجتمع امام علی (منطقه ۲۲)۴۴۷۴۶۷۹۷
۱۱۲٫مجتمع فرهنگی آموزشی سوده – سالن آمفی تئاترمجتمع آموزشی سوده۴۴۲۷۹۷۰۲-۸ ۴۴۲۳۹۳۷۲-۳
۱۱۳٫مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر۷۷۱۶۴۵۶۵
۱۱۴٫مجموعه اریکه ایرانیان۳۰۰۲۲۳۷۰۰۰۱
۱۱۵٫مجموعه پایپار۴۴۶۹۶۲۱۹
۱۱۶٫مجموعه شهید چمران – سالن شماره ۱ جوان۳۰۰بنیاد مستعضفان و جانبازان۲۲۲۰۳۰۳۱
۱۱۷٫مجموعه فرهنگی باغ دربند
۱۱۸٫مجموعه فرهنگی و تربیتی فجر۵۰۰آموزش و پرورش
۱۱۹٫مجموعه فرهنگی و هنری تهران (سینما تئاتر ایران)۱۰۰مجموعه فرهنگی و هنری تهران۷۷۵۳۸۷۱۱-۶
۱۲۰٫مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب۲۶۲۱۶۳۳۷-۴۰
۱۲۱٫مجموعه فرهنگی ورزشی تلاشوزارت کار۲۲۶۶۷۷۳۲
۱۲۲٫مجموعه فرهنگی هنری شهید واعظیارتش۳۳۳۰۹۱۱۹
۱۲۳٫هتل فردوسی

۶۶۷۱۹۹۹۱