تقویم نمایشگاهی مصلی امام خمینی تهران
با کلیک بر روی نام نمایشگاه میتوانید از اطلاعات دقیق تر آن باخبر شوید.و با کلیک بر روی نام مجری به سایت مجری برگزار کننده نمایشگاه دست پیدا خواهید کرد.این صفحه در سایت مصلس امام خمینی تهران مرتب به‌روز خواهد شد…
عنوان نمایشگاهمجریتاریخوضعیت
سی‌و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانمعاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۹۷/۰۲/۱۲ ۹۷/۰۲/۲۲برگزار شد
بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم۹۷/۰۲/۲۹ ۹۷/۰۳/۱۴برگزار شد
نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف

شرکت رهام گیتا پارسی

۹۷/۰۳/۲۸ ۹۷/۰۴/۰۱برگزار شد
نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

مهر کوثر افق

۹۷/۰۴/۰۵ ۹۷/۰۴/۰۹برگزار شد
بیستمین کنگره تخصصی دامپزشکی همزمان با نمایشگاه تخصصی دامپزشکی و تکنولوژی‌های نوین (ایران وت)۹۷/۰۵/۰۱ ۹۷/۰۵/۰۳برگزار شد
نمایشگاه تولیدات برتر صنایع کوچک ایران

شرکت شهر صنعت داتیس

۹۷/۰۵/۲۱ ۹۷/۰۵/۲۳تأیید شده
چهارمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)۹۷/۰۷/۰۲ ۹۷/۰۷/۰۴تأیید شده
هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی (ایپاس)۹۷/۰۷/۰۹ ۹۷/۰۷/۱۲تأیید شده
هفتمین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایرانشرکت آرکا همایش پارس۹۷/۰۷/۱۷ ۹۷/۰۷/۱۹تأیید شده
چهارمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعیمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری۹۷/۰۸/۲۱ ۹۷/۰۸/۲۴تأیید شده
نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی، شهر هوشمند و صنایع وابستهشرکت همایشگران سام۹۷/۰۸/۲۷ ۹۷/۰۸/۲۹تأیید شده
سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابستهشرکت همایشگران سام۹۷/۰۹/۲۵ ۹۷/۰۹/۲۷تأیید شده
نمایشگاه جهیزیه ایرانیدرحال بررسی
نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ساختمان و مسکندرحال بررسی
چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان، سالمندان و صنایع پزشکی وابستهدرحال بررسی
بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌هادر حال بررسی
دوازدهمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتالدرحال بررسی