در اصل به معنی مقایسه است ، اما در اصطلاح به مجالسی گفته می شود که در آن عده ای گرد هم می آیند و برای حل مسائل گوناگون به گفت و گو می پردازند . خواه این مجالس به امور علمی مربوط باشد ، خواه اجتماعی یا اقتصادی .
در ضمن به جلساتی که برای تنویر افکار مردم دایر می شود و در آن شخص درباره یک مسئله علمی یا اجتماعی یا اقتصادی سخنرانی می کند کنفرانس گویند همچنین جلسه ای را که شخصی به پرسش های روزنامه نگاران یا نمایندگان خبرگزاری ها پاسخ دهد ، کنفرانس مطبوعاتی گویند.
همایشی مشارکت جویانه که برای بحث، حقیقت یابی، حل مشکل و مشاوره تشیکل می شود.
در مقایسه با کنگره،کنفرانس معمولاً در مقیاسی کوچکتر اما از ویژگی بالاتری برخوردار است و در نتیجه تبادل اطلاعات راحت تر انجام می شود. اگرچه کنفرانس ذاتاً محدودیت زمانی ندارد اما معمولاً دارای دوره زمانی کوتاه واهداف مشخصی است.