هر نوع تجمع بیش از ۱۵ نفر که در مکانی تجاری برپامیگردد و شامل کنوانسیون، کنگره، کنفرانس، سمینار، کارگاه، سمپوزیوم می گردد که مردم را برای کی هدف مشترک یعنی تبادل اطلاعات گرد هم میاورد.