گام اول برگزاری کنفرانس

قبل از اجرای ایده خود به موارد زیر توجه کنید: ۱-  بررسی نمایید که تاکنون در ایران این کنفرانس  برگزار شده است یا نه؟ بدین منظور تقویم کنفرانس های کشور در پایگاه سیویلیکا  آغازی برای جستجوی شما خواهد بود (http://www.civilica.com/Calendar.html) ۲- ادامه …